Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je dostupný pro každého vlastníka státních dluhopisů. O zřízení elektronického přístupu lze požádat prostřednictvím Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí u kteréhokoli z distributorů. Pro zřízení elektronického přístupu k majetkovému účtu je nutné v žádosti uvést číslo mobilního telefonu (nikoli pevnou linku). Na základě žádosti jsou poté automaticky vygenerovány přihlašovací údaje zasílané na mobilní telefon a poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.

Veškeré aktuální informace související s rozvojem elektronického přístupu jsou uveřejňovány na internetové adrese Ministerstva financí: http://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/jak-investovat/elektronicky-pristup-ke-sprave-maj-uctu

Byl jste úspěšně odhlášen.