Přihlášení

Pro registraci nového uživatele, který dosud nemá zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, zvolte přihlášení eidentita.cz (portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci), kde se následně přihlaste s využitím prostředku s úrovní záruky vysoká (např. eObčanka).

Pro přihlášení k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu je možné využít již přidělené Osobní číslo a PIN. Pokud tyto údaje nemáte k dispozici nebo Vám nebyly přiděleny, je možné rovněž využít přihlášení prostřednictvím eidentita.cz, a to prostředkem s úrovní záruky vysoká nebo značná (např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu).

Podrobnější informace o přihlášení a registraci naleznete na www.dluhopisrepubliky.cz.

Více informací o elektronické identifikaci naleznete na internetových stránkách info.eidentita.cz.

Byl jste odhlášen.