Přihlášení

Pro přihlášení k již zřízenému majetkovému účtu je možné využít přidělené Osobní číslo a PIN. Pokud tyto údaje nemáte k dispozici nebo Vám nebyly přiděleny, je možné využít rovněž přihlášení prostřednictvím Identity občana, a to prostředkem s úrovní záruky Vysoká nebo Značná (např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu).

Podrobnější informace o přihlášení a registraci naleznete na www.dluhopisrepubliky.cz.

Více informací o elektronické identifikaci naleznete na internetových stránkách info.identitaobcana.cz.

Byl jste odhlášen.