Přihlášení

Pro registraci nového uživatele, který dosud nemá zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, zvolte přihlášení Identitou občana, kde se následně přihlaste s využitím prostředku s úrovní záruky Vysoká (např. eObčanka)..

Pro přihlášení k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu je možné využít již přidělené Osobní číslo a PIN. Pokud tyto údaje nemáte k dispozici nebo Vám nebyly přiděleny, je možné rovněž využít přihlášení prostřednictvím Identity občana, a to prostředkem s úrovní záruky Vysoká nebo Značná (např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu).

Podrobnější informace o přihlášení a registraci naleznete na www.dluhopisrepubliky.cz.

Více informací o elektronické identifikaci naleznete na internetových stránkách info.identitaobcana.cz.

Byl jste odhlášen.