Přihlášení pomocí Osobního čísla a PIN

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu prostřednictvím Osobního čísla a PIN je dostupný pro každého vlastníka státních dluhopisů, jemuž byly tyto přihlašovací údaje zaslány na mobilní telefon a poštou. V případě ztráty přihlašovacích údajů je za účelem jejich opětovného zaslání nutné kontaktovat z čísla mobilního telefonu evidovaného v samostatné evidenci státních dluhopisů informační telefonní linku Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.: 221 832 185 (po – pá: 8:00 – 17:00).

Zájemci o pořízení státních dluhopisů, kteří dosud nemají zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, a vlastníci státních dluhopisů, kteří mají veden majetkový účet, ale dosud nemají zřízen elektronický přístup k jeho správě, naleznou bližší informace k možnostem jeho zřízení na internetové stránce www.dluhopisrepubliky.cz. Na této stránce jsou také k dispozici veškeré aktuální informace související s rozvojem elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Byl jste úspěšně odhlášen.